top of page

Veikla

Ugdymo    organizavimas grindžiamas santykiu — vaiko  ir jo šeimos, darželio bendruomenės ir Bažnyčios, darželio bendruomenės ir pasaulio.

Derinama aktyvi fizinė ir protinė veikla. Menas (dailė, keramika, meno terapija, muzika, choreografija.) – saviraiška, neatsiejama ugdymo dalis.

Dvasinis ugdymas, įsiliejantis į visas veiklas ir gyvai juntamas grupės katechezėje.

Ugdymo programa grindžiama santykiu: vaiko ir jo šeimos, Darželio bendruomenės ir Bažnyčios, Darželio bendruomenės ir pasaulio.

Vienos grupės dienotvarkė

07.30 - 08.55        Renkamės
08.00 - 08.55        Pusryčiaujam
09.00 - 09.30        Individualūs darbeliai
09.30 - 09.35        Darželio bendruomenės malda
09.35 - 10.45        Linija + užduotis
10.05 - 10.35        Muzika / Šokiai
10.05 - 10.35        Katechezė
10.35 - 11.00        Obuoliuko pertraukėlė
11.00 - 12.00        Vaikai žaidžia kieme / žygis
12.00 - 12.15        Ruošiamės pietums
12.15 - 12.45        Pietūs
12.45 - 15.00        Pasaka, pietų miego laikas
15.00 - 15.20        Keliames, ruošiamės vakarienei
15.20 - 15.40        Vakarieniaujame
15.40 - 17.30        Žaidimai (lauke, salėje, grupėje)

bottom of page