top of page

Dievo Karalystės paslaptys atskleistos MAŽUTĖLIAMS

Bendruomenė

paskaičiuokime.jpg

Bendruomeniškumas

Vienas iš katalikiško vaikų darželio Mažutėliams ugdymo programos principų: mišraus amžiaus grupėse vaikai auga kaip šeimoje, kur vyresnieji ir jaunesnieji broliai ir seserys padeda vieni kitiems, mokosi mylėti dovanai.

Remiantis bendruomeniškumo principu, kuriama krikščioniška vaikų, jų šeimų ir Darželio darbuotojų bendruomenė.

Paremti bendruomenę galite skirdami 1,2 proc. GPM dalį! 
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 302576752

Vaikai

Į darželį priimami vaikai nuo 2 iki 7 metų iš šeimų, siekiančių visuminio vaiko  ugdymo krikščioniškoje dvasioje. Vaikui sudaromos sąlygos plėtoti įvairius savo gebėjimus bei patirtį.

Padedama vaikui susitikti su Dievu, o per tai augti meilėje su žmonėmis. Kiekvienas vaikas matomas Evangelijos šviesoje.  

Veiksmai, poelgiai vaiko atžvilgiu grindžiamas tikėjimu, viltimi ir meile.  Vaikas ir jo gėris laikomi viso darbo tikslu. Vaikai ugdomi tiesoje ir  gailestingume.

IMG_7054.jpg

Tėvai

Siekiama kiek įmanoma aktyvesnio tėvų dalyvavimo vaikų ugdymo procese.  Kiekviena šeima pagal galimybes kuo daugiau įsijungia į kasdienį vaiko ugdymą: kartu su vaiku atlieka namų užduotis, dalyvauja šeimų projektuose, palaiko ryšį su vaiką ugdančiais pedagogais, įsijungia į bendrą visos darželio „Mažutėliams“ bendruomenės veiklą (rekolekcijas, bendrą maldą, svarbiausių katalikiškų švenčių minėjimą ir kt.).

IMG_7205.jpg

Seserys

IMG_9441.jpg

Nukryžiuotojo Kristaus Kongregacijos seserys — jauna  bendruomenė, trokštanti gyventi  Kristaus meile ir ja dalintis su kitais. Ganytojui J.E. kardinolui Audriui Juozui Bačkiui pakvietus bendruomenę steigti  katalikišką vaikų darželį, kelios seserys buvo pasiųstos studijuoti, kad  įgytų pedagoginę kvalifikaciją. Seserys  atsakingos už Darželio veiklą ir pačios joje aktyviai dalyvauja. Jos  meldžiasi už Darželio bendruomenę, dėkoja Dievui už  pagalbininkus ir geradarius bei stengiasi suburti vaikus mylinčią komandą.

Pedagogai

IMG_7116.jpg

Pedagogai ir kiti Darželio darbuotojai yra krikščionys, myli vaikus, ir  yra atviri bendradarbiavimui bei dvasiniam ir profesiniam  augimui.Darželio darbuotojai tarpusavio santykį ir santykius su vaikais grindžia pagarba ir krikščioniška artimo meile.

bottom of page